Vietovės Žmonės Tautosaka Šiandiena
 
Šių metų birželio 28–liepos 6 dienomis Salantų apylinkėse lankėsi tyrinėtojai iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Gamtos ir istorijos paminklais, neogotikine bažnyčia, nemažu turgumi ir linksmomis Užgavėnėmis garsėjantis miestelis buvo pasirinktas dėl poros priežasčių. Viena, kad Vilniaus ir Klaipėdos dialektologai, folkloristai ir etnomuzikologai nutarė atidžiau patyrinėti Žemaitiją – ekspedicija buvo bendro mokslinio projekto „Regioniniai folkloro ir tarmių tyrimai: Vakarų Lietuva“ dalis (projektas tęsiamas). Ir antra, kad Instituto ekspedicija šiame krašte buvo surengta jau senokai ir magėjo sužinoti, ar Salantuose tebegyvos iš kartos į kartą perduodamos tradicijos, ar savo trauką išsaugojo netoli miestelio esantys katalikiškos kultūros centrai ir ar papučia nuo pajūrio pramogų kultūros vėjai.

Lietuvos mokslo ir studijų fondo remiamos ekspedicijos dalyviai atvažiavo apsirūpinę šiuolaikine garso ir vaizdo įrašinėjimo technika (tai padaryti pavyko pirmą kartą): tautosaka įrašinėta į mažuosius diskus, dainavę, pasakoję ar muzikavę žmonės filmuoti ir fotografuoti skaitmeninėmis kameromis. Tautosakos archyvui buvo atiduota geresnės kokybės medžiaga nei ankstesniais metais, vaizdo įrašuose užfiksuota dainininkų ir pasakotojų nuotaika, veido išraiška, klausytojų reakcija ir kitos tyrinėtojams svarbios detalės.Ekspedicijoje dalyvavo žinoma liaudies dainų poetikos tyrinėtoja doc. dr. Bronė Stundžienė, šįkart užrašiusi daugiau pasakojamosios tautosakos, žmonių atmintyje išlikusiomis dainomis ir pasakomis domėjosi dr. Jurgita Ūsaitytė ir dr. Vilma Daugirdaitė, instrumentinę muziką ir folkloro ansamblių repertuarą užrašinėjo dr. Rūta Žarskienė ir dr. Austė Nakienė, įvairią tautosaką ir kraštotyrinę informaciją rinko Vita Ivanauskaitė ir Edmunda Janavičienė, susidomėjimą „šiuolaikinėmis pasakomis“, t. y. televizijos serialais, mėgino patyrinėti Irena Žilienė ir Andžela Jakubynienė. Ekspedicijos atradimus įamžino fotografas ir operatorius Mindaugas Karčemarskas.

Parsivežta medžiaga dabar tvarkoma, sisteminama ir tiriama. Remiantis bendriausiais įspūdžiais galima teigti, kad ir Salantų neaplenkia visoje Lietuvoje vykstantys spartūs gyvenimo pokyčiai: jaunesniosios ir vyresniosios kartos žmonės (net sulaukę labai garbaus amžiaus) stengiasi atsinaujinti, keičia požiūrį į tarpusavio santykius, asmens saviraišką ir gyvenimo būdą, išsilavinę salantiškiai, ypač mokytojai, naudojasi šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis. Salantų apylinkėse tebėra labai svarbūs tradicinė kultūra ir senasis tradicijų perdavimas iš kartos į kartą. Dažniausiai žodingi, dainingi ir muzikalūs būna tie žmonės, kuriuos to išmokė seneliai ar tėvai. Daugiausia tautosakos pavykdavo užrašyti apsilankius šeimose, kurių visi šeimynykščiai žino pasakų, padavimų, sakmių, kartu groja ar dainuoja.

Austė Nakienė

© 2004 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas


 


      Bronė Stundžienė          Rūta Žarskienė ir Austė Nakienė

   Bronė Stundžienė, Vilma             
   Daugirdaitė, Jurgita Ūsaitytė       


Salantų Palangos Juzė

Mindaugas Karčemarskas      Andžela Jakubynienė, Austė    
                             Nakienė, Irena Žilienė


Jūra Surkienė ir Vita Ivanauskaitė